Wat kan je leren van Howard Gardner?
25 augustus 2013 
1 min. leestijd

Wat kan je leren van Howard Gardner?

Howard Gardner is een psycholoog van de Harvard-universiteit. Hij is vooral bekend geworden door de meervoudige intelligentie theorie. Deze wijkt sterk af van de traditionele opvattingen over intelligentie en de daarop gebaseerde intelligentietesten.

“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”. Howard Gardner is de grondlegger van de theorie van de “meervoudige intelligentie”. Deze theorie komt erop neer dat ieder mens over acht verschillende intelligenties beschikt.

Acht intelligenties van Howard Gardner

Intussen heeft Gardner acht intelligenties geïdentificeerd: verbaal, logisch-mathematisch, muzikaal, ruimtelijk, lichamelijk-kinesthetisch (sport), intrapersoonlijk (zelfkennis), interpersoonlijk (sociaal), en natuurgericht. De laatste jaren overweegt Gardner nog een negende intelligentie, de ‘existentiële’, die gericht is op de grote levensvragen en brede verbanden.

De acht intelligenties zijn:

  1. Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.
  2. Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.
  3. Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.
  4. Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.
  5. Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.
  6. Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.
  7. Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.
  8. Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren

Belangrijk: Laat hieronder jouw reactie en eventuele aanvullingen achter.

Als je dit artikel over hoe je intelligent bent interessant vindt deel het dan met je vrienden, klanten, collega’s – iedereen die breder wil kijken dan alleen intelligentietesten – Janneke

Over de schrijver
Ik ben Janneke Stielstra, ondernemer sinds 2011 en oprichter van Rebels Company. Een plek voor slimme, creatieve (hoogbegaafde) ondernemers, eigenwijze rebels en sensitieve pioniers die geïnspireerd willen worden op thema’s op gebied van business, persoonlijke ontwikkeling en Human Design
Reactie plaatsen