Denken als Leonardo da Vinci
17 december 2010 
2 min. leestijd

Denken als Leonardo da Vinci

Denken als Leonardo da Vinci. Wij gebruiken slechts een fractie van ons intellectuele vermogen. Wat kan je als ondernemer leren van Leonardo da Vinci?

Door het voorbeeld te volgen van Leonardo da Vinci kan je leren om jouw intellectuele vermogen beter te benutten en verschillende soorten intelligentie te ontplooien.

Michael Gelb schreef het boek “Denken als Leonardo da Vinci”. Op grond van Da Vinci’s aantekeningenboeken, uitvindingen en kunstwerken onderscheidt Michael Gelb zeven fundamentele elementen in Leonardo’s manier van denken en doen.

Hij bespreekt elk van deze zeven principes in relatie tot Da Vinci’s werk en geeft vele praktische en interessante oefeningen waarmee je deze zeven principes kunt trainen en jouw eigen manier van denken kunt veranderen.

Denken als Leonardo da Vinci – 7 principes

I. curiosità

Een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatende zoektocht om steeds iets bij te leren.

Zo versterkt en ontwikkelt je je natuurlijke nieuwsgierigheid:
1. Begin een dagelijkse dagboekgewoonte.
2. Ontwikkel een levenslange passie voor leren.
3. Verminder stress en verkrijg inspiratie door mediteren.

II. dimostrazione

Een betrokkenheid om kennis te testen via ervaring, doorzettingsvermogen en de bereidheid van je fouten te leren.
1. Zoek manieren om een doener, en geen dromer, te worden.
2. Onderzoek jouw ervaring en ontdek de gouden gedachtegang erachter.
3. Word je bewust van jouw fouten.

III. sensazione

De voortdurende verfijning van de zintuigen als middel om ervaring levendig te maken.
1. Verfijn en verhoog jouw vijf zintuigen in je dagelijkse leven. Voorbeelden: probeer aromatherapie, kies verse kruiden bij het koken.
2. Verken de genezende en inspirerende kracht van muziek. Voorbeeld: experimenteer met nieuwe genres,

IV. sfumato

Een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradox en onzekerheid te omhelzen.
1. Probeer je bewust te worden van je angsten. Als je dat weet kan je deze leren accepteren en je bevrijden van beperkende gedachten en handelingen.
2. Schenk aandacht aan je vermoedens en intuïties die je dagelijks krijgt.

V. arte/scienza

De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding. Denken met beide hersenhelften.
1. Ontdek welke kant van uw hersenen dominant zijn en ontwikkel de zwakkere helft.
2. Leer mindmapping.

VI. corporalità

Het ontwikkelen van conditie en evenwicht.
1. Ontwikkel een fitnessplan waarin aerobics, krachttraining en flexibiliteitsoefeningen zijn inbegrepen.
2. Leer bijvoorbeeld met je niet-dominante hand te schrijven of te tekenen en leer jongleren.

VII. connessione

De erkenning en waardering van het onderlinge verband tussen alle dingen en verschijnselen. Systeemdenken.

denken als Leonardo da vinci1. Maak een mindmap als blauwdruk voor je leven en jouw bedrijf. Bekijk jouw  leven, je doelen, waarden, prioriteiten en bestemming, vanuit het perspectief van ‘Connessione’ Je zal de samenhang beter begrijpen en daardoor zul je beter in staat zijn de ‘ontregelingen’, conflicten en ‘blinde vlekken’, die het bereiken van je doelen en dromen in de weg staan te overwinnen.

Dit waren de 7 principes om te denken als Leonardo da Vinci.

Wil je anderen ook leren denken als Leonardo da Vinci help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere professionals. Dit kan door middel van de social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat.

Over de schrijver
Ik ben Janneke Stielstra, ondernemer sinds 2011 en oprichter van Rebels Company. Een plek voor slimme, creatieve (hoogbegaafde) ondernemers, eigenwijze rebels en sensitieve pioniers die geïnspireerd willen worden op thema’s op gebied van business, persoonlijke ontwikkeling en Human Design
Reactie plaatsen